Upphandlingar

Ramavtal inom vården och sociala tjänster syftar till att säkerställa att alla parter som ingår i ramavtalet håller en hög kvalitet och kan erbjuda god och säker vård för alla barn och unga som blir aktuella för placering. Vega HVB ingår i flera ramavtal som listas nedan.

Aktuella upphandlingar

HVB barn och unga 2021 Skåne, Halland, Kronoberg

Avtalet gäller under perioden:
2023-03-23 – 2025-03-22

Ramvtal HVB-hem, för barn och unga upp till 20 år, UPPA-2023/046

Kommun: Huddinge

Avtalet gäller under perioden:
2023-03-23 – 2025-03-22

Ramavtal HVB Barn och unga 2022

Avtalet gäller under perioden:
2023-04-10 – 2027-04-09