Målgrupp

Vega HVB är ett litet HVB-hem med familjär hemkänsla. Hos oss välkomnar vi barn och ungdomar från 14 år till och med 19 år med någon form av psykosocial problematik.

Problematiken kan handla om att ungdomen vistas i riskfyllda miljöer, på väg in i kriminalitet eller har ett riskbruk av droger eller alkohol. Det kan även handla om att ungdomen har ett utåtagerande eller hotfullt beteende, svårigheter att upprätthålla sociala relationer eller bristande skolgång.

Referenser från ungdomar

Det bästa med Vega är kärlek från personalen.

Ungdom 14 år

Jag har flyttat runt hela mitt liv men har känt mig mest ”hemma” på Vega. Nu när jag flyttat ut till egen lägenhet så har inte alla problem försvunnit men jag har förändrats. Jag känner även att jag alltid kan ringa tillbaka för att få ett råd eller bara prata.

Ungdom 15 år

Jag trivs verkligen på Vega och personalen är alltid tillgänglig.

Ungdom 17 år