Extra resurser

Genom att tillsätta extra resurser i vår verksamhet kan vi bidra till en bättre utveckling för barn och ungdomar.

Legitimerad lärare

Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan goda resultat i skolan och bättre hälsa. Vi anser att alla ungdomar ska ha lika förutsättningar till goda studieresultat och en av dessa förutsättningar är bland annat studiestöd/läxhjälp i hemmet. Under tiden ungdomarna är placerade hos oss erbjuds de studiestöd av en legitimerade lärare som arbetar hos oss på heltid.

Stuga

Vega HVB har även en stuga i egen regi, belägen i Tollarp, nära Kristianstad som används för utflykter med hela gruppen men även i det fall då en enskild ungdom har behov av ett miljöombyte eller ensamtid med personal/kontaktperson. I stugans trädgård finns badtunna och bastu och bara några meter bortom trädgården finns en mysig skog där personal tillsammans med ungdomen promenerar i en avslappnande och terapeutisk miljö.