Om oss

Vega HVB 

Värdegrund

Vega HVB bygger sin verksamhet på en jämlik och humanistisk värdegrund som utgår från barnperspektivet samt barnens perspektiv, alla individers lika värde. Oavsett vem du är eller varifrån du kommer ska det finnas samma möjligheter att utvecklas och integreras i samhället. Hos Vega HVB ska trygghet och stöd erbjudas så ungdomen kan hantera sin vardag utifrån behov och önskemål. Det behandlande arbetet är lösningsfokuserat och miljöterapeutiskt för att tillgodose varje ungdoms olika behov. Ett lågaffektivt bemötande är genomgående i alla placerade ungdomars behandling.

På Vega HVB arbetar vi utifrån ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett kön, könsidentitet eller bakgrund.

Vill du jobba hos Vega?

För frågor rörande personal och anställning, vänligen kontakta oss. Ett HVB hem i Skåne som finns för att hjälpa och bidra till de som behöver.

Personal

Vega HVB’s personal är en kompetent och hängiven grupp individer som delar våra medmänskliga värderingar och tror på vikten av personlig utveckling. Vega HVB’s personal har ett tydligt barnperspektiv och alla anställda är utbildade inom Barnkonventionens implementering i svensk lag.  Vi som står bakom den behandlande personalen granskar, dokumenterar och följer upp varje individuellt ärende och process. Vår verksamhet bygger på att alla som kommer till oss ska känna tillit och trygghet i de tjänster och anställningar vi erbjuder. Personalen på verksamheten talar flera olika språk utöver svenska och engelska.

Personalen som arbetar hos oss på boendet är socionomer, socialpedagoger, beteendevetare samt behandlingspedagoger. Vi på Vega HVB lägger ner resurser på regelbundna utbildningar så att våra behandlare håller sig uppdaterade och kan vidareutveckla sin kunskap.

Vega HVB