Välkommen till Vega HVB

Vega HVB är ett hem för vård och boende med tillstånd och tillsyn av IVO. Vi bedriver vård på uppdrag av socialtjänsten enligt SoL och LVU. Vi har heldygnsvård och har bemanning dygnet runt, inklusive vaken natt. Vårt HVB består av två enheter; ett för pojkar som heter HVB Vega Catena och ett som heter HVB Vega Nexus. Varmt välkomna att höra av Er vid vidare frågor!

En familjär känsla

Vega HVB är ett litet HVB-hem i södra Skåne med familjär hemkänsla. Hos oss välkomnar vi barn och ungdomar från 14 år till och med 19 år med någon form av psykosocial problematik.

En plats att utvecklas

Hos oss ska trygghet och stöd erbjudas så att ungdomen kan hantera sin vardag utifrån behov och önskemål. Det behandlande arbetet är lösningsfokuserat för att tillgodose varje ungdoms olika behov.

Med fokus på individens behov

På Vega erbjuder vi olika placeringsformer och insatser beroende på vad den unga behöver stöd med.

Jag har flyttat runt hela mitt liv men har känt mig mest ”hemma” på Vega. Nu när jag flyttat ut till egen lägenhet så har inte alla problem försvunnit men jag har förändrats. Jag känner även att jag alltid kan ringa tillbaka för att få ett råd eller bara prata.

Ungdom 18 år

Kontakta oss för placering

Mejla info@vegahvb.se
Ring 073-541 40 69